jueves, 28 de noviembre de 2013

EL POLS DE L’OPINIÓ CIUTADANADurant el mes de novembre, quatre Grups de Treball han proposat i debatut un gran nombre d’accions destinades a millorar la nostra ciutat en el marc del projecte Pressupost Participatiu. Actualment, 37 propostes estant sent analitzades per l’equip tècnic per valorar la seva viabilitat i adequació al projecte. Les accions s’agrupen en cinc àmbits d’interès prèviament proposats per la ciutadania:


  • MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I FOMENT D’UN US CÍVIC DEL MATEIX: accions destinades a millorar les condicions de l’espai públic en diferents aspectes: imatge, higiene, seguretat, accessibilitat, etc.
  • DINAMISME: accions destinades a aconseguir una ciutat més dinàmica a nivell empresarial, comercial o tecnològic.
  • COHESIÓ SOCIAL: accions destinades a reduir les desigualtats socials.
  • SOSTENIBILITAT: accions destinades a la cura responsable del nostre entorn per a que les futures generacions puguin gaudir com a mínim del mateix que hem gaudit nosaltres.
  • CULTURA I OCI: accions destinades a millorar l’accés i l’oferta cultural i d’oci a la ciutat.
 
La constitució de la Taula de Pressupost Participatiu el passat 12 de novembre amb representació ciutadana-político-tècnica, marca l’equador d’aquest procés. Serà aquest mateix espai el que, el proper 10 de desembre, tancarà el projecte amb la decisió final de quina o quines propostes es desenvoluparan amb el pressupost destinat als Pressupostos Participatius (aproximadament 150.000€). Durant la realització d’aquest acte de constitució, la ciutadania representada va voler expressar als càrrecs polítics pressents la necessitat de contemplar totes les propostes sorgides com un reflex de l’opinió pública d’Esplugues. Més enllà d’aquelles propostes que finalment es puguin desenvolupar amb el pressupost disponible, hem de veure el procés com una oportunitat per recollir el pols de l’opinió ciutadana. Opinions totes elles que poden ajudar a dirigir la gestió pública en pro de més i millor democràcia participativa. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario