martes, 12 de enero de 2016

Vols saber quines propostes estan a debat?


El quadre que teniu tot seguit presenta totes les propostes que s’han formulat per part dels Grups de Treball formats per ciutadania d’Esplugues i quina evolució segueixen en el procés de debat i reflexió. 

Les vols conèixer?


Etapes per les que passen les propostes:

  1. Priorització dels grups de treball. Després d’una primera pluja d’idees de possibles propostes a desenvolupar, els grups de treball escullen aquelles que consideren més interessants i passarien a la següent etapa.
  2. Propostes que passen els criteris marc segons valoració tècnica. Totes les propostes han de complir amb una sèrie de criteris marc que marca el procés (veure guia de mà). En aquesta etapa, els tècnics municipals avaluen les propostes i exposen als Grups de Treball si compleixen o no amb aquests criteris. Aquelles que sí els compleixen passen a la següent etapa. (els Grups de Treball es troben actualment en aquesta etapa)
  3. Elecció de propostes. Cada Grup de Treball escull les 3 propostes prioritàries i que passaran a la Taula de pressupost Participatiu. Aquestes poden ser propostes formulades en el mateix grup però també en qualsevol dels altres Grups de Treball en funcionament. Per tant, l’elecció es fa entre totes les propostes que han passat els criteris marc.
  4. La o les propostes escollides. La Taula de Pressupost Participatius, amb representants de tots els grups de treball i de tots els grups polítics, escull la o les propostes a desenvolupar amb el pressupost disponible. 
Grup que fa la proposta
Propostes que fan els grups de treball
1.      Priorització dels Grups de Treball
2.      Propostes que passen els criteris marc segons valoració tècnica
G1
Vorera muntanya Av. Països Catalans


Vorera dreta camí Plaça Mireia

Excedeix el pressupost
Ressalt Laureano Miró (alçada Mossos), accés a la Ronda de Dalt


Ressalt camí de Can Boixeres


Tancament pista coberta Pou den Fèlix


Adequar local Can Vidalet


Ampliació zona verda piscina descoberta
Reformulació de la proposta: millora de l’accessibilitat a la piscina


Adequar les aules del Puig Coca per fer altres formacions i conferències


Reasfaltar la pista de l’Avenç (on està actualment la terrassa)


Col·locar anclatges per a motos


Carril bici fins al parc ciclista


App o adaptació de la web municipal. Informació de l’Agenda, cursos formatius, activitats, actes...

Prevista execució 2016
Semàfors (audiometres) a les escoles i zones d’oci


Acondicionar zona de pícnicProtecció per al parquet del Poliesportiu de les Moreres per tal de fer un ús polivalent del mateix.


Dispensari de bosser per que els amos de gossos puguin recollir els excrements.


Fonts per que els gossos facin pipi


Desinfecció de cuques de les cloaques


Pas de vianant C/ Bruc amb C/ Sant Jordi


Conscienciació a bars, restaurants i equipaments  per que es pugui fer servir el WC


Pèrgola urbana amb plantes a la Plaça Catalunya o para soles y tumbones que es puguin posar i treure.


Vorera muntanya Rambla verge de la Mercè

Excedeix pressupost
Pistes de basquet (una canasta)


Horts Urbans


Recollida ADN de gossos per multar als propietaris que deixen els excrements al carrer


Mercat mensual d’intercanvi de coses de segona mà entre veïns


Zona d’esbarjo per a gossos


Adequació d’una zona per a oci juvenil


Muret Carrer Molino amb Verge de la Mercè


G3
Connexió parc dels torrents


Cloaca parc infantil Pou d’en Fèlix


Construcció d’una cúpula al parc dels Torrents per cobrir una de les pistes


Font d’Argo (llums, sortidor, balla)


WC públics al parc dels Torrents i parc de la Solidaritat


Estalvi energètic a equipaments municipals


Escales o rampa mecànica a l’entrada del parc de Can Vidalet

Excedeix el pressupost
Obrir i acondicionar la pista de sorra que hi ha actualment al costat de l’escola Eugeni d’Ors. Actualment es fa servir com aparcament


Adequació local Verge de la Mercè 65 per a ús d’un casal de joves


Adequar accessos dels locals que actualment fan servir les entitats per que les persones amb més dificultats de mobilitat hi puguin accedir. Fer també reformes per complir amb les normatives de seguretat.


Música i vida


Inversió per adequació d’instal·lacions educatives


Millora espai El Mirador per temes de seguretat (il·luminació i reordenació de l’espai)


Compra instruments musicals per a l’escola de música i les escoles


Peatonalització Carrer Rovellat
Redefinició: ampliació vorera muntanya


Millora seguretat carrer Josep Puig i Calafat


G4
Tancament pista coberta Pou d’en Fèlix amb millora de grades i il·luminació


Vorera muntanya verge de la Mercè

Excedeix el pressupost
Pista futbol al final del carrer Carme


Desaigües Pou d’en Fèlix


Espai esbarjo gossos parc Fontsanta


Connexió Els Torrents


Remodelació exterior Robert Brillas


Rocòdrom


Tarima cobriment font plaça Catalunya


Escala mecànica baixada plaça Bòbila


Senyalització vertical


Escala mecànica o ascensor accés piscina descoberta


Finalitzar carrer Molí


Reordenació i pacificació carrer Gall


Il·luminació voltants Severo Ochoa


Col·locació de ressalts amb material flexible


Vorera accés Plaça Mireia

Excedeix el pressupost
Adquisició materials audiovisual escola d’adults


Col·locació de punts d’ombra i aigua al parc dels Torrents


Remodelació del carrer Bruc


G5
WC Públics


Punts d’aigua


Reurbanitzar llac del parc dels Torrents


Connexió parc dels Torrents


Carrer Manuel Florentin Pérez


Horts Urbans


Pista de frontó a la Plaça Catalunya


Arreglar vorera carrer dels Sometents


Ampliar casseta Club de petanca


Bancs mirador pont Can Clota


Vorera pont d’Esplugues


Escales IES La Mallola


Semàfors escoles


Residència Gent Gran


Auditori


Soterrament autopista


Adaptació part posterior biblioteca destinat a joves


Remodelació i millora il·luminació parc el Mirador al carrer Severo Ochoa


Canvi arbres carrer Rovellat


Compra desfibril·ladors equipaments públics


Carregadors pels cotxes elèctrics


Compra programa informàtic ecoaliment pel programa de distribució d’aliments


Aparells urbans de salut a la Plaça del Sol


No hay comentarios:

Publicar un comentario