lunes, 10 de abril de 2017

Quines propostes han passat la valoració tècnica?

En les darreres sessions, els tècnics municipals van anar a explicar als grups si les propostes que van fer complien tots els requisits. Recordem que per a que una proposta passi:
  1. Ha de fer referència a inversions.
  2. Ha de ser legal.
  3. Ha d’estar dins les competències directes i assumides per l’Ajuntament.
  4.  No ha de ser anònima.
  5. Ha de ser concreta i avaluable econòmicament.
  6. Ha de ser viable tècnicament.
  7. Ha d’ajustar-se als diners destinats al pressupost participatiu i no generar despeses addicionals.
  8. Ha de plantejar accions sostenibles, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
  9. No ha de generar situacions d’exclusió social.
Un cop feta la valoració tècnica tenint en compte tots aquests aspectes, les propostes que podran optar a dur-se a terme són les que es troben a la taula inferior.
En la següent i última sessió, cada grup coneixerà la resta de propostes que han fet els altres grups i escollirà les seves tres propostes prioritàries per presentar-les a la Taula del Pressupost Participatiu.

Grup que fa la proposta
Propostes que han passat la valoració tècnica
Detalls de la proposta
Cost de la proposta
G1 i G3
Parc del Mirador
Reestructurar la seva urbanització per evitar els espais de poca visibilitat. Fer un espai més obert amb millor visibilitat per eliminar barreres i augmentar la seguretat. Es milloraria la pavimentació, l’enllumenat i la jardineria. Adaptar la zona en una plaça amb parc i força esplanada. Superfície d’actuació de 1.500m aprox.
165.000eur (100eur per m2)G1
Ruta del capital natural i cultural de la ciutat
Inicialment es va parlar de la possibilitat de col·locar plaques informatives que donessin a conèixer el capital cultural i natural de la ciutat. Finalment es considera que aquestes haurien de formar part d’una ruta amb una certa coherència amb continuïtat.
El primer que s’hauria de fer es una diagnosi sobre quins són els llocs que es posarien de relleu i la informació que es vol posar (15.000eur).  
Es posarien unes 20 plaques (2000eur per unitat). Com a opció, es podria fer únicament la diagnosi i algun tipus de llibret o un planell al pont i informació a la web per marcar aquestes rutes.
55.000eur
Canviar paviment Ctra de Cornellà
Canviar el paviment en mal estat i assegurar una millor recollida de les aigües col·locant paviment antilliscant del mateix format.
Canviar tot el paviment és molt car i el sistema de recollida d’aigua es faria a la mateixa vorera, aprofitant que es molt ampla. Sorgeix debat sobre si aquesta proposta és més de manteniment que de Pressupost Participatiu, tot i que es decideix mantenir. La qüestió seria determinar les zones on es duria a terme l’actuació, mirant des d’una perspectiva tècnica els llocs que estan pitjor i pels que passa més gent, i acotar el lloc. El nou paviment seria del mateix estil que l’actual.
16.000eur per cada 100m2
Canviar el sistema de recollida d’aigua al pont de Laureà Miró davant Mossos
Quan plou es fan molts bassals d’aigua i es necessitaria canviar el paviment.
Els tècnics proposen una solució semblant a la del Pont d’Esplugues per canviar el sistema de recollida d’aigua. És terreny pla, no fa pendent, de manera que no surt l’aigua. Es proposa canviar la rigola i posar una reixa contínua perquè surti l’aigua.
156.000eur (78.000eur cada costat)


G2
Ampliació Parc Blas Infante
Renovar el terra actual de suro i ampliar el parc amb una zona de sorral.
La substitució del suro no seria problema, però per ampliar el sorral hauríem de treure altres espais i usos, com una zona d’estada, tot i que hi ha més espais d’estada. El problema afegit és que la distribució d’aquest parc va ser escollida per un altre procés participatiu i s’hauria de tenir en compte.
39.000eur canviar el suro
50.000eur canviar el suro + sorral
Pèrgola Parc de la Solidaritat
Es detecta una manca d’ombra al parc i es proposa de cobrir almenys els passos centrals.
Es col·locarien vuit pèrgoles de 10x5m, quatre a cada carril en espais intermitents, de fusta tractada i estructura de ferro. Aquestes pèrgoles es podrien reubicar fins a col·locar al lloc exacte.
Aquest parc té un premi d’arquitectura i les seves modificacions han d’anar en consonància al seu entorn. Quan es modifiqués la posició d’un banc es posaria sota d’una pèrgola.

267.500eur
Connexió Parc dels Torrents
Habilitar un pas senzill que garanteixi accessibilitat i permeti connectar els dos torrents des del bucle/cargol fins a la Baronda. Seria un pas que no interferia al projecte del Parc dels Torrents que es vol fer en un futur, però permetria avançar en aquesta obra que encara no té data prevista.
Es comptaria amb el moviment de terra necessari per fer el pas, un camí amb barana, enllumenat, jardineria i terra antilliscant. El preu és de 291.000eur, però es podria ajustar al pressupost disponible per poder desenvolupar l’obra.
267.500eur
Carpa als aparells de gimnàstica al costat del mercat de La Plana per proveir ombra
Proveir d’ombra l’espai per una major utilització dels aparells i del parc durant els mesos d’estiu.
Es posarien tres o quatre carpes de ferro i tela de 36m2 cadascuna amb diferents colors.
Aquestes carpes serien provisionals, ja que la zona està afectada i és part de la Rambla del Carme, però les carpes es podrien recol·locar a un altre lloc.
22.000eur per carpa
Nova zona esportiva al Parc dels Torrents
Primerament es va proposar de fer més espais de jocs esportius on les pistes de bàsquet i el parc infantil, al costat de la piscina.
Hi ha un projecte planificat ja en aquella zona i s’intenta adaptar aquestes demandes. Es concreta una pista americana amb diferents elements oberta per tothom amb la gespa de la pista de futbol del Salt del Pi. S’afegirien aparells de gimnàstica, cadires i una taula de ping-pong. Es vol que sigui també un lloc on es poguessin fer concerts i altres activitats i actuacions.
El llac no es pot tapar perquè té una funció mediambiental, les aus hi van.
No es pot ampliar més la zona, perquè hi ha un projecte per ampliar la platja de la piscina.
18.000eur
Col·locació d’un semàfor al C/ Molí amb Jocs Florals
Es necessitaria la col·locació d’un semàfor com a tema de seguretat pels cotxes que tiren a l’esquerra cap a la ronda.
30.000eur
G3
Cobriment dels escolles dels arbres
Per ampliar les voreres estretes i millorar l’accessibilitat de les persones, sobretot si vas amb cadira de rodes o carros. Cobrint els escocells es guanya espai i seguretat. Es tractaria de dues peces metàl·liques que s’adapten molt bé. Cobrint els escocells es guanya superfície útil de pas. Però no només es un tema d’accessibilitat sinó també d’accidents. Hi ha alguns que no es posa tot sinó que es col·loca la meitat interior.
Es donarien prioritat als carreres estrets. De fet a les obres noves, com ja són més amples, no es posen.
Algun participant explica que alguns escocells es van cobrir i ara no ho estan, com el C/ Emili Juncadella. Els tècnics expliquen que és possible que en el moment de col·locació es quedessin sense pressupost, sense crèdit de subministraments. Per altra banda, al principi van desaparèixer algunes estructures i per això s’està donant un punt de soldadura. No es volien soldar per netejar bé. També s’han mirat altres solucions però no ha trobat cap que garanteixi la transpiració per l’arbre. Les de fusta son més cares i es trenquen.  
360-370eur per unitat
(200eur la unitat + 150eur la col·locació aprox.)
Ampliació dels camins saludables i connexió amb altres municipis
Els camins saludables es valoren de manera positiva a Esplugues, però es queden curts, de manera que es demana ampliar-los i connectar-los amb els camins saludables dels pobles fronterers que en tinguin.
Hi ha quatre camins actualment i hi ha una aplicació per mòbil i informació a la web sobre ells. A més des del departament d’esports es fan activitats per dinamitzar-los. La proposta contempla la senyalització, l’actualització dels camins existents i enllaçar-los amb els de Sant Just Desvern.
20.000eur
Millora dels carrers del Centre
Fer les obres necessàries per ampliar les voreres del barri del Centre i millorar l’accessibilitat.

S’han valorat 5 trams:
·         Joaquim Rosal de Laureà Miró a Emili Juncadella 238.931,17eur i d’aquí a Ctra Cornellà 275.797,20eur
·         Emili Juncadella 295.318,80eur
·         Josep Campreciós de Laureà Miró a Emili Juncadella 250.082,70eur i d’aquí a Ctra Cornellà 279.442,80eur.
Es podria mirar d’ajustar el preu per poder fer qualsevol tram amb l’import del Pressupost Participatiu i l’obra inclouria el clavegueram. A l’ampliar les voreres es trauria una fila d’aparcament.
Depenent del tram: entre 238.931,17eur i 267.500eur


G4
Col·locació de WC pels gossos
Degut a un problema d’incivisme amb els excrements dels gossos es proposa col·locar alguns WC per gossos en alguns arbres. Es tracta d’un aparell amb olor atractiva pels gossos que sota recull el compost. Es parla de col·locar un per barri. Seria una proposta per les persones que tenen gossos i no van a pipicans ni a corredors de gossos, sinó que passegen.
2.000eur per unitat i col·locació.
Millora del mirador de la Plaça Mireia
La zona del pícnic de la Plaça Mireia (sota del bar) té poc encant i es proposa ampliar i millorar posant subministrament i nou mobiliari. Si s’ha d’ampliar s’ha de consultar al Parc de Collserola. Els participants demanen que es miri d’abastir a quanta més gent millor. . Les taules són per unes 8 persones cadascuna. S’obre un debat sobre si realment va gent a aquesta zona de pícnic, però els tècnics i alguns participants asseguren que els caps de setmana s’omple i els dies de cada dia en èpoques de bon temps també.
Sorgeixen queixes perquè la part d’Esplugues està molt pelada comparant la vegetació del mateix parc a la zona de Barcelona, sobretot després de l’incendi.
950eur per taula amb bancs
Papereres amb forat més petit
S’ha detectat que veïns i veïnes d’Esplugues dipositen les escombraries de casa a les papereres i no als contenidors. Per evitar-ho es proposa fer el forat més petit de manera que només es puguin tirar petites coses. Les noves papereres tindrien una estètica semblant i es col·locarien als llocs on això passa, reutilitzant les papereres que ara hi ha col·locant-les a altres llocs del municipi.
200eur per unitat (amb retirada i col·locació)
Horts urbans
Construir horts urbans legals i es proposa que la gestió sigui duta a terme per persones amb problemes econòmics. Tot i així, la gestió d’aquests Horts no poden formar part del Pressupost Participatiu perquè no correspon a l’àmbit d’inversions.
Es farien 20 parcel·les en una superfície de 2.000m2 al Parc de la Fontsanta, per la seva posició i les hores de sol, amb els seus sistemes de reg, magatzems i tots els serveis necessaris. Després s’haurien de fer els criteris d’adjudicació de parcel·les, aquí només s’inclou l’obra. La proposta es valora molt positivament per part dels participants per la seva part educativa, mediambiental i de beneficis per la societat, però detecten que només hi hauria 20 persones beneficiàries i es proposa que fos rotatiu, però això seria part de la gestió i seria posterior, ja que no correspon a l’àmbit d’inversió, però es traspassaran les propostes de gestió.
267.500eur
Instal·lació de plaques solars a espais públics
Per tal d’estalviar i anar en el camí d’una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, es proposa instal·lar plaques solars fotovoltaiques a diferents llocs públics. L’Ajuntament ingressaria energia en positiu.
Es parla de diferents espais, tot i que es considera el CEIP Can Vidalet com una bona opció perquè té la coberta orientada i tindria molt rendiment.
Els participants animen a l’ajuntament a canviar d’empreses comercialitzadores i trobar-ne altres amb un percentatge d’energia neta més elevat que els que tenen actualment, tot i que això no forma part del departament d’inversions.
Altres: sostre brigada, CEIP Maragall, edifici Cadí... Surt més barat, però el rendiment no seria tan alt.
225.000eur CEIP Can Vidalet 70.000eur aprox. la resta d’espais

Disposició d’ombres als patis de les escoles
Es tractaria de proporcionar algun espai cobert als patis de les escoles on l’alumnat es pugui protegir del sol, sobretot a l’estiu.
S’ha valorat la col·locació de carpes d’uns 40m2 i la zona es decidiria amb la direcció de l’escola, segons les seves necessitats.
22.000eur per carpa amb la seva col·locació
Instal·lació d’una pista de futbol i bàsquet a la Plaça del Sol
A la Plaça del Sol no hi ha gairebé mai ningú i hi ha una pista de petanca que no s’utilitza. Es proposa fer un canvi a la plaça i posar una pista de futbol amb una gàbia per posar una petita solució al problema dels espais lliures per jugar a pilota, ja que en la majoria de parcs i places està prohibit. És una proposta pensada pels adolescents i comptaria amb enllumenat i arbrat nou i nova pavimentació. També tindria porteries i canastes i una tanca perimetral al voltant, en comptes d’una gàbia sencera com s’havia demanat.  
120.000-125.000eur

miércoles, 5 de abril de 2017

Les propostes a debat!

Hem arribat a les terceres sessions del Pressupost Participatiu d’Esplugues en el qual la ciutadania pot decidir com s’inverteix una part del pressupost municipal.

Fins ara, els quatre grups de treball han desenvolupat propostes i han escollit aquelles que passarien a una primera valoració tècnica. A la segona sessió, amb l’ajuda dels tècnics, es van prioritzar set propostes per grup que compleixen amb els criteris establerts i que, per tant, requeririen una valoració tècnica més detallada. En total, van sortir 26 propostes diferents que teniu al quadre següent.

En les terceres sessions que estem duent a terme aquesta setmana, els tècnics municipals ens expliquen detalladament la valoració que han fet referent a l’import, la durada de l’execució i com s’haurien de desenvolupar les propostes fetes, explicant quines podrien fer-se i quines no. També estem escollint els representants de cada grup que defensaran les propostes a la Taula del Pressupost Participatiu. En la quarta i darrera sessió s’escolliran les propostes finals que passen a la Taula en el seu respectiu ordre. 

Grup que fa la proposta
Propostes dels grups
Propostes prioritzades
G1
Facilitar l’accés a la piscina descoberta per persones amb mobilitat reduïda.

Canviar el terra de la Plaça Catalunya, es fan bassals d’aigua.

Crear una zona d’esbarjo per gossos al Torrent, sota el pont blanc on l’entrada a la piscina.

Adequació del parc del mirador.

Fer una zona per jugar a frontó a la Plaça Catalunya. Treure els arbres. Adequació d’usos culturals i esportius.

Zona d’esbarjo per infants sota al pont blanc. Tractament paisatgístic per a que els infants puguin jugar a pilota.

Potenciar rutes culturals o naturals a Esplugues. Senyalitzar el capital cultural i natural.

Remodelar el parc infantil que hi ha a l’Avinguda Ciutat de l’Hospitalet, enfront del C/Ave Maria.

A la zona del Torrent on està la masia de Can Cervera: ordenar els horts, netejar i aprofitar l’espai per altres activitats. 

Elevar els banc simfonia // bancs romàntics

Posar balles al Parc de Capgrossos

Millorar l’accessibilitat per vianants a l’Avinguda Ciutat de l’Hospitalet

Completar o fomentar la xarxa de carril bici

Millorar senyalització per arribar al metro de Can Boixeres

Arreglar el pont davant mossos d’esquadra per evitar els bassals d’aigua

Fer una piscina exterior a Can Vidalet

Fer alguna pista d’atletisme

Adequació local Verge de la Mercè, 70

Recuperació de la gestió pública del Poliesportiu La Plana.

Abaratiment de les despeses d’enterrament.

Adequació d’un espai públic per vendre fruita i verdura.

Posar càmeres de seguretat

Campanya sensibilització pipis dels gossos

Ordinadors Puig Coca

Condicionar el mal estat general de la vorera de l’Avinguda de Cornellà per evitar caigudes, substituint els panots actuals pels tradicionals de 9 pastilles que xuclen aigua

Arreglar l’Avinguda Països Catalans vorera muntanya

Arreglar el terra del Parc del Pou d’en Fèlix

Millorar jardineria i posar més papereres

Condicionar el pàrquing al costat edificis París, Roma i Londres.

G2
Manteniment parc infantil Blas Infante. Ampliar i millorar tancament, jocs i terra.

Cobertura al carril central del Parc de la Solidaritat.

Crear ombra zona perifèrica Plaça Catalunya.

Connexió Parc dels Torrents

Millorar accessibilitat piscina descoberta des de La Plana

Millorar seguretat parc del mirador 

Carpa o vela per la zona d’aparells de gimnàstica al costat del Mercat de La Plana

Pipican a Isidre Martí (determinar ubicació)

Aprofitament del Parc del Torrents. Circuit d’atletisme que uneixi els dos torrents.

Millorar el Parc dels Torrents sota el pont

Neteja del llac del Parc dels Torrents

Ampliació piscina pública descoberta

Plaça Santa Magdalena canviar terra del parc. No sorra.

Instal·lar més zona esportiva al Parc dels Torrents.

Aprofitar alguna dependència municipal de les que queden buides ara per fer un equipament cultural i juvenil. Adequar l’espai de Joaquim Rosal o Anton Fortuny.

Arribada del metro al centre

Fer una residència de la Gent Gran a Can Vidalet

Acabar el C/ Bruc fins a L’Hospitalet, hi ha voreres en mal estat.

Poca llum a C/ Sant Antoni Maria Claret, faroles altes i arbres tapen la llum.

Posar un semàfor al Carrer Molí amb Jocs Florals

Donar informacions sobre entitats i associacions d’Esplugues: fer una App, per exemple.

Senyalització d’una ruta sobre els llocs d’interès culturals i naturals d’Esplugues

Ampliar l’horari dels patis oberts


G3
Creació de zona lúdica al centre (o lloc accessible) amb un llac i barbacoes i taules de pícnic.

Millorar accessibilitat a la Plaça Mireia (la vorera).

Posar escala o rampa mecànica o ascensor a la Baronda.

Orientar els semàfors dels vianants cap als conductors, per exemple a Pont d’Esplugues.

Arreglar el parc del mirador.

Habilitar diferents espais per jugar a pilota els nens (màxim uns 12 anys).

Fumigar la cruïlla Parc Torrents-C/Montserrat.

Millorar accés al Torrent pel cargol.

Posar papereres a la Ctra de les Aigües.

Ampliar i connectar els camins saludables amb els d’altres pobles que en tingui, com Sant Just.

Metro al centre

Treure el pas de vianants que hi ha al mig de la Plaça de la Constitució. Balles per evitar que passin. Problema de seguretat.

Tapar els escocells dels arbres com una forma de ampliar la viabilitat de les voreres. Prioritzar les més estretes.

Fer el carrer Francesc Xavier semipeatonal (similar al carrer Mossèn Jacint Verdaguer)

Que l’esplubus arribi a la Plaça Mireia sobretot el cap de setmana.

Avinguda Països Catalans

Arreglar les voreres de davant la residència Felix Llobet

Col·locació de bancs a les zones on menys hi hagi.

Ordenació espai aparcament rayo amarillo. Molts punts d’entrada i sortida problema de seguretat.

Millorar el pendent de la primera escala del Parc Onze de setembre

Col·locació de wc públics

Acabar amb els problemes de fums dels locals de la Plaça Blas Infante

Adaptar algun espai al centre perquè sigui un espai per joves, per exemple les dependències municipals que ara es queden buides.

Contractació d’una espècie de detectiu per multar a amos de gossos que deixen excrements al carrer

Ajudes públiques per la contractació de personal

Pista d’atletisme a la Fontsanta on la Pista Ciclista

Construcció de l’auditori

Horts urbans

Concurs d’art urbà per pintar façanes en mal estat
G4
Unió del Parc dels Torrents

Millorar l’accés a l’espai Baronda.

WC per gossos (exemple d’Anglaterra)

Millorar i ampliar mirador de Pl. Mireia (zona pícnic).

Revisió del carril bici (ponts)

Posar cendrers a les papereres.

Horts urbans (gestió per persones amb problemes econòmics)

Punts antilliscants en diferents zones amb perill de relliscar.

Compra i col·locació de plaques solars per estalviar energia als espais públics.

Grans espais d’esbarjo per gossos i adaptar les fonts perquè beguin aigua.

Senyalització de prohibició de bicicletes al Pont.

Papereres amb forat més petit per evitar que tirin les escombraries de casa.

Millorar les fronteres, sobretot l’espai Montesa (Tanatori, C/Carme a Carrer Sant Jordi)

Senyalitzar el carril bici.

Esplubus connectar amb L’Hospitalet (L1 metro, centre de L’Hospitalet)

Netejar les zones d’amiant.

Passos vianants elevats massa alts

Poca llum en alguns carrers o zones dels parcs i en altres molta.

Posar lones o pèrgoles per posar ombra al pati de les escoles

Pàrquings de bicicletes on aparcar les bicis

Fer una pista d’atletisme o fer conveni amb les del costat

Arreglar paviments que rellisquen

Publicar activitats de les entitats

Pista de futbol amb gàbia a la Plaça del Sol

On-line
Arreglar carrers del Centre

Canviar plaques dels noms dels carrers per altres de ceràmiques

Panells informatius que informin a temps real de les dades de contaminació

Punts de càrrega de vehicles elèctrics